Nutriční poradenství pro děti

30.01.2023

Všimli jste si u Vašeho dítěte většího váhového přírůstku a začínáte si uvědomovat, že se pravděpodobně potýkáte s nadváhou nebo obezitou? Nejste jediní. 

V ČR začíná být dětská nadváha a obezita velký problém, od roku 1994 stoupla až 4-násobně. Mnohokrát bývá pravidlem, že pokud trpíme nadváhou už v dětském věku, pravděpodobně se to s námi ponese i v dospělosti. Dodržovat zásady zdravé výživy by se měly děti učit již v raném dětství - dvojnásob tedy platí, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Děti si samy ještě nemohou dobře uvědomit zdravotní komplikace (nadváhu a obezitu, srdečně-cévní choroby, diabetes, vysoký cholesterol apod.), které vyplývají z nevhodného stravování v dospělosti. Zodpovědnost za správnou a zdravou výživu dětí máte na svých bedrech Vy-rodič. Od Vás děti přebírají své první stravovací zvyklosti. Podstatně snadněji totiž bude dodržovat zásady zdravé stravy dítě, které je od nejútlejšího dětství bere jako samozřejmost než to, které by je náhle mělo změnit kvůli hrozícím zdravotním problémům.

Jak probíhá nutriční poradenství pro děti v mojí poradně?

1. Vstupní měření

-diagnostika na přístroji Inbody 270, který změří množství nadměrného  tuku a stanoví rychlost metabolismu - je důležitá pro správné nastavení množství jídla a jednotlivých živin v jídelníčku

2. Důkladná anamnéza

  • zdravotního stavu (onemocnění v rodině, zdravotní stav dítěte, alergie, poslední krevní vyšetření od lékaře)
  • jídelníčku (podrobné zhodnocení aktuálního stravovacího režimu dítěte)
  • pohybové aktivity

3. Sestavení individuálního jídelníčku na základě měření a anamnézy

-jídelníček vždy taky přizpůsobuji:

  • chuťovým preferencím pacienta, v případě že nesnáší ovesnou kaši, tak jí v jídelníčku mít nebude
  • finanční situaci rodiny
  • časovým možnostem ( jídelníček nemusí být gramážový, ale je možný propočet na lžíce, hrnky, plátky atd.)

4. Motivace a pochvaly na kontrolách

-tohle je moc důležité, každý menší úspěch se počítá. Jídlo nerozdělujeme na zakázané a povolené, ale učíme se, proč je která potravina pro naše tělo prospěšná více nebo méně.

Kdy je čas vyhledat odbornou pomoc?

  • Řešíte jak správně sestavit jídelníček Vašeho dítěte?
  • Trápi Vaše dítě nadváha nebo obezita?
  • Zjistili u Vašeho dítěte některou potravinovou alergii či intoleranci?
  • Chcete se ujistit, že děláte všechno správně a v opačném případě si nechat poradit?